TPOok!

 
avatar
   
Opinie

Geen gek idee: Macron probeert de Europese economie te innoveren

Heerlijk eigenwijs, die Fransen

Dat president Macron van Frankrijk onder maatschappelijk vuur ligt is inmiddels welbekend. De aanhoudende golf van stakingen die het land momenteel treft is enorm en de verbetenheid waarmee het Franse volk de eigen arbeidsmarktpositie probeert te beschermen, vormt een niet te onderschatten splijtzwam tussen de voorstanders van een verenigd Europa en diegenen die de soevereiniteit van Frankrijk willen behouden en zelfs versterken.

Oud president Francois Hollande weet als geen ander hoe snel je door je eigen volk in de hoek van de ‘marginalen’ kunt worden gedreven, een positie die hem gedesillusioneerd achter liet, waardoor hij prompt zijn eigen herverkiezing onmogelijk maakte. President Macron loopt het risico dezelfde lijdensweg als zijn voorganger te gaan, zeker nu zijn beleid van diep ingrijpende hervormingen in feite betekend dat het land een straf regime van bezuinigingen, naar Duits voorbeeld, wil doorvoeren en wel in korte tijd.

Boven de eigen stand

Al decennia lang leeft het land geheel boven de eigen stand en hangt het van enorme Europese landbouwsubsidies aan elkaar, helaas als los zand. Geen wonder dat president Macron hoopt op de snelle totstandkoming van een Verenigde Staten van Europa, zodat de overmatige staatsschuld van het land soepeltjes op federaal niveau kan worden afgewenteld.

‘Frankrijk hangt van enorme Europese landbouwsubsidies aan elkaar’

Van Frankrijk is in dit verband al langer bekend dat het de totstandkoming van Europese staatsobligaties toejuicht. Ook het kwijtschelden van overheidsschulden via het door de lidstaten tegen elkaar wegstrepen van een teveel aan staatsschulden, wordt als een aantoonbaar voordeel van federalisering voor alle lidstaten gezien. Maar Frankrijk moet wel Frankrijk kunnen blijven. Daar mag niet aan getornd worden.

Opvallend was de recente aanval van president Macron op Google en Facebook die zich -in zijn ogen- boven de wet plaatsen van alle landen en daardoor oncontroleerbaar zijn geworden. Waren een aantal grootbanken nog ‘too big to fail’, nu zijn het deze techgiganten die ‘too big to nail’ zijn geworden. Hij pleit voor het ontmantelen van deze ondernemingen in kleinere eenheden en voor het hervormen van hun bestuursstructuur tot een federatie van gelijkgestemden, langs de wettelijke lijnen van het land waarin ze opereren. Wie weet komt er op deze wijze misschien nog weleens een nieuw verdienmodel aan de orde waarin klanten betaald krijgen voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Hoe interessanter de persoon, hoe beter het loon. Geen gek idee.

Innovatie van arbeid

‘Geef iedereen vanaf het 18de jaar een eigen bedrijf’

De plannen van Macron komen op hoofdlijnen overeen met de ideeën van een aantal wetenschappers -waaronder ik- die voor échte innovatie van arbeid pleiten, passend in de 21ste eeuw. De kern daarvan wordt gevormd door het afschaffen van werk en werknemers. Dan hebben we ineens geen werkloosheid meer en hoeven we ons ook niet langer te storen aan werkloosheidscijfers die soms moeilijk te vergelijken zijn. Maak van werknemers ondernemers. Geef hiertoe iedereen vanaf het 18de jaar een eigen bedrijf met een eigen balans en een verlies en winstrekening. De BV-IK vormt de kern van een digitaal genetwerkte economie van kennisproducenten en consumenten. Het verschil tussen zakelijk en particulier vervalt.

De waardeontwikkeling van huizen kan op deze wijze in de balans geactiveerd worden in relatie tot de eigen pensioenopbouw. Door de overheid kan de BV-IK gevoed worden met bijvoorbeeld een vast maandelijks basisinkomen. Om de zaak draaiende te kunnen houden. President Macron, maar ook andere regeringsleiders proberen de Europese economie te innoveren in plaats van te hervormen. Bij hervormingen denken de meeste burgers doorgaans alleen aan bezuinigingen en beginnen ze al te zuchten voordat de plannen concreet zijn geworden. Bij innovatie denken diezelfde burgers aan succes en winst. Dát denken heeft Europa nodig. Hard nodig.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.