TPOok!

 
Opinie

De Euro kan weer vriend van het volk worden, in plaats van vijand

Met inzet van goud bij het voortbestaan van de Euro kan misschien een interne Europese oorlog worden voorkomen

Er zijn en dreigen inmiddels zoveel gewapende conflicten in de wereld dat het erop lijkt¬†dat¬†binnenkort¬†iedereen met iedereen in oorlog is en er een¬†geo-chaotische smeltkroes ontstaat van¬†vechtende¬†vrienden¬†die tegelijkertijd ‚Ästdus niet opeenvolgend¬†‚Ästelkaars vijanden¬†zijn en andersom.¬†Van de¬†stabiele westerse wereldorde¬†van na de tweede wereldoorlog¬†is nu al bijna niets meer over, laat staan als Amerika¬†de hegemonie¬†over de eigen dollar als wereldreservemunt verliest.

Wanneer dat zal zijn? Zodra blijkt dat niet alleen het¬†wereldwijde¬†bezit van mensen ‚Äď uitgedrukt¬†in geld ‚Äď oneerlijk verdeeld is, maar ook¬†hun wereldwijde¬†schulden¬†oneerlijk verdeeld zijn.¬† Nu nog vormt Griekenland¬†slechts het tragische voorbeeld van een land dat beide fenomenen ‚Äď afnemend bezit, oplopende¬†schuld ‚Äď in zich verenigt. In ruil voor telkens nieuwe leningen werd het land¬†door Europa leeggeroofd en¬†de bevolking¬†tot¬†de bedelstaf gebracht.¬†Aan het kwijtschelden van de overmatige schuld om zodoende de neerwaartse spiraal te doorbreken,¬†wordt nu¬†pas door Duitsland¬†gedacht.

Petro

Helaas draait alles in het moderne westerse leven om geld en meer in het bijzonder om het vertrouwen van de bevolking in de waarde van de valuta en de valuta reserves waarover zij kunnen beschikken. Geen wonder dat er momenteel zoveel cryptocurrencies¬†in omloop zijn. Terwijl het toch echt geen alternatieve¬†valuta zijn. Echte valuta worden door¬†Centrale banken uitgebracht en beheerd. Ze vormen onderdeel van het democratisch tot stand gekomen financi√ęle, economische¬†en fiscale regime van soevereine landen. Op zijn best vormen¬†crypto‚Äôs¬†nieuwe markten waarin risicovol kan¬†worden geparticipeerd.

In Venezuela is de¬†Bolivar¬†waardeloos geworden door het wanbeleid van de regering Maduro. Geen wonder dat het land nu de zogenaamde¬†bitcoin¬†‚ÄėPetro‚Äô¬†heeft ge√Įntroduceerd met oliecontracten als onderpand. Alleen zijn deze contracten al zo vaak¬†als¬†hetzelfde onderpand¬†ingezet, dat waarschijnlijk niemand er ooit iets aan zal verdienen. Zelfs de goudvoorraad van het land is inmiddels verkwanseld om toch maar vooral geld van staatswege te kunnen blijven lenen.

Goud

In Europa is de dag dat de Euro valt allang niet meer het onderwerp van gesprek dat het aan het begin van de eerste¬†geo-financi√ęle crisis was. Sterker nog, de financi√ęle crisis wordt van overheidswege als¬†be√ęindigd¬†beschouwd, evenals de bankencrisis.¬†Uit¬†de mond¬†van diezelfde financi√ęle professionals¬†die destijds¬†ontkenden dat de bankencrisis meer was dan een storm in een glas water, wordt nu¬†wel degelijk¬†gewaarschuwd voor het plotseling ontstaan van een tweede ‚Äďeven¬†genadeloze- bankencrisis die begint in Itali√ę en¬†ertoe zal¬†leiden dat de Euro wederom onder vuur zal komen te liggen.¬†Het is niet onwaarschijnlijk dat na de Italiaanse parlementsverkiezingen van 4 maart aanstaande, Itali√ę en Europa snel tot het inzicht zullen komen dat de ECB door haar beleid van kwantitatieve verruiming het vloerkleed onder de voeten van de Euro heeft weggetrokken.

Waar het¬†nu om gaat is dat burgers¬†en bedrijven¬†opnieuw overtuigd¬†moeten¬†raken van de soliditeit van de Euro. Dat kan¬†bijvoorbeeld¬†door goud ‚Äď fysiek goud ‚Äď haar¬†aloude functie van betaalmiddel terug te¬†geven.¬†Er¬†kan gedacht worden aan het mogelijk maken van het aankopen van een woning (of ander duurzaam kapitaalgoed¬†zoals machines) met behulp van goud of zelfs van het sparen voor pensioen met behulp van goud. Op Europees niveau¬†kan¬†fysiek goud¬†worden aangewend als onderpand voor de structurele¬†overschotten en tekorten die ontstaan vanwege het Europese ‚ÄėTarget¬†Two‚Äô handelssysteem. Afhankelijk van de handelsbalans ‚Äėkrijgt‚Äô een lidstaat dan fysiek goud of moet het goud¬†geven.

Oorlogsdreiging

Het is wenselijk dat nu wordt nagedacht over de inzet van goud in het kader van het voortbestaan van de Euro. Als er dan onverhoopt toch een tweede bankencrisis komt, heeft Europa in ieder geval een antwoord¬†op de chaos die ontstaat en kan misschien zelfs een interne Europese oorlog worden voorkomen. Is er momenteel sprake van oorlogsdreiging? Jazeker, op vele vakken, maar vooralsnog niet op het financi√ęle. Door goud dynamisch in te zetten laat Europa haar kracht zien, niet haar zwakte. De Euro kan weer vriend van het volk worden, in plaats van vijand zoals nu.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.